Kontakt

Dział handlowy:

Kasia. –  tel.  532604515
k.karolczyk@uzop.pl

Siedziba:

Nie obsługujemy klientów stacjonarnie

J&K NADRUKI Sp.z o.o.
Ul. Cieszyńska 185A
43-418 Pogwizdów ( Cieszyn )

Numer KRS 0000732248
NIP 9372712084
REGON 38023712400000

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku, zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119/1).

Poniżej widnieją dotyczące wdrożenia powyższego rozporządzenia w J&K Nadruki Sp. z o.o
Informacja dotycząca przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klienta oraz jego pracowników i współpracowników:

1. Administratorem danych jest:

J&K NADRUKI Sp.z o.o.
Ul. Cieszyńska 185A
43-418 Pogwizdów Numer KRS 0000732248
NIP 9372712084
REGON 38023712400000

2. W celu ułatwienia kontaktu w sprawie przetwarzania i przechowywania danych osobowych Administrator wyznaczył adres e-mail: a@uzop.pl

3. Państwa dane przetwarzane będą drogą elektroniczną i papierową:
– w celu zawarcia i wykonania umowy;
– w celu wypełnienia obowiązków prawnych i publicznych, do których zobligowany jest Administrator (na podstawie Art. 6, ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego;
– w celach marketingowych (przedstawiania ofert, tworzenia zestawień, analiz i statystyk wykorzystywanych przez Administratora).

4. Dane osobowe jakie będą przetwarzane przez J&K NADRUKI Sp.z o.o. to:
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Administratora i dotyczy:
– podstawowych działań związanych z wykonanie umowy;
– podmiotów wspierających wykonanie umowy (min.: firmy kurierskie);

7. Posiadane dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności spółki,

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuję Pani/Panu:
– prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą;
– prawo do sprostowania danych;
– prawo do usunięcia danych, z ograniczeniem dokumentacji przetwarzanej zgodnie z prawem;
– prawo do ograniczenia przetwarzania;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie i przechowywanie danych przez J&K NADRUKI Sp.z o.o.  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Informujemy również, że J&K NADRUKI Sp.z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem, zgodnie z przepisami prawa.